Přeshraniční spolupráce hasičů Hřensko – Kirnitzschtal 2009 – 2011

O projektu


Datum zahájení / ukončení projektu

Projektoví partneři

Kontakt

1. 7. 2009 / 31. 12.2011

LP – Obec Hřensko
PP1 – Gemeindeverwaltung Kirnitzschtal

Jaroslava Antonová, vedoucí úřadu Obce Hřensko
Tel.: +420 412 554 021, mobil: +420 775 862 537
E-mail:
antonova@hrensko.cz


Cílem projektu je realizace opatření pro další přeshraniční spolupráce protipožární ochrany a zlepšení rámcových podmínek pro propojení protipožární ochrany v regionu Česko-Saského Švýcarska.

28.01.2011 - jako první v republice jsme slavnostně převzali novou Tatru 815–7 CAS 30 S3R 4×4 Konkrétní cíle projektu pro jednotlivá období


- vybavení protipožární technikou obce Hřensko (pořízení vozidla se speciální hasičskou technikou)
- vybavení obce Kirnitzschtal (materiál a výstroj)
- společná odborná školení
- společná odborná cvičení
- informační a motivační akce pro obyvatelstvo, děti a mládež28.1.2011 Slavnostní převzetí hasičského vozidla

Přeshraniční spolupráce hasičů Hřensko - Kirnitzschtal  Obec Hřensko

Gemeindeverwaltung Kirnitzschtal

Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel3 | Cíl3